Pokladník

MARTINA MIKULOVÁ

adresa
telefon: 702 296 803
e-mail: pokladnik_zastup@klubcoton.cz

 

  • odpovídá za hospodaření Klubu podle obecně platných právních předpisů
  • odpovídá za včasné platby a zajištění materiálně technických podmínek pro činnost Klubu
  • vede veškeré účetnictví Klubu, zodpovídá za vedení a kontrolu účtu Klubu u peněžního ústavu
  • vede evidenci majetku
  • má povinnost informovat Výbor na jeho pravidelných schůzích o stavu majetku a závazků zastupuje Klub vůči třetím osobám ve věcech obchodně-právních, účetních, daňových i finančních

 

Úřední hodiny pro telefonický kontakt: Je možno volat kdykoliv. V případě, že pokladník nebude moci v dané chvíli hovor přijmout, zavolá zpět, jakmile to bude možné.

E-mailový kontakt: E-maily možno zasílat kdykoli. Pokladník odpoví na Váš email nejpozději do týdne od obdržení emailu.