Program členské schůze – Bílé Poličany 17. 9. 2016

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele členské schůze, volba 2 ověřovatelů zápisu, volba 2 skrutátorů
 3. Volba revizora účtu
 4. Schválení programu členské schůze
 5. Zprávy jednotlivých členů výboru klubu o činnosti klubu v  období od poslední členské schůze:
  •  zpráva předsedy klubu
  • zpráva poradkyně klubu
  • zpráva výstavního referenta
 6. Zpráva pokladníka klubu o hospodaření klubu v roce 2015
 7. Návrh chovatele Martina Šimůnka na zrušení kontrol vrhů jako povinnost pro chovatele při odchovu štěňat
 8. Návrh chovatele Martina Šimůnka na odvolání paní Lenky Kočí z funkce oblastní kontrolorky vrhů
 9. Návrh chovatele Martina Šimůnka na snížení počtu kontrolorů vrhu
 10. Návrh chovatele Martina Šimůnka na znovuzavedení povinných DNA profilů jako jedna z podmínek chovnosti u plemene Coton de Tuléar potřebných k uchovnění
 11. Návrh chovatelky Nadi Trkolové a chovatelky Zuzany Linhartové na změnu Stanov v bodě 7 – zrušení možnosti zastoupení člena klubu při účasti a hlasování na členských schůzích prostřednictvím plné moci
 12. Diskuse