Diskuze k bodům

Návrhy bodů k projednání zaslaných členy Klubu, jsou označeny stejnými čísly tak, jak byly uvedeny v programu Členské schůze.

Kliknutím na odkaz “DISKUZE” se zobrazí stránka, kde je možné:

  • zobrazit (kliknutím) návrh bodu k hlasování, tak jak byl předložen autorem návrhu. (V některých případech je v jednom textu autora uvedeno více návrhů bodů k jednání, je třeba si najít konkrétní text k příslušnému bodu diskuze.)
  • vložit vlastní diskuzní příspěvek k danému bodu, přečíst si již uvedené diskusní příspěvky,  případně na ně reagovat …

 

Vkládat diskuzní příspěvky je možné od 18. 4. do 24. 4. 2022.

 


 

7)  Změna jednacího řádu v bodě 3 (Pavlína Schafferová) – DISKUZE

8)  Zveřejňování chovných psů nečlenů Klubu na webových stránkách Klubu (Pavlína Schafferová) – DISKUZE

9)  Doplnění bodu 7 dokumentu Práva a povinnosti poradce chovu schváleného členskou schůzí v Klešicích v roce 2013  (Tereza Husová) – DISKUZE

10)  Zavedení povinného testu DNA (Blanka Remsová) – DISKUZE

11)  Uvedení výsledků vyšetření DNA do stávajících výsledků chovnosti (Blanka Remsová) – DISKUZE

12) Návrhy chovatelů na změny týkající se bonitace – DISKUZE

a)  Zrušení povinné bonitace a její nahrazení Kontrolou chovnosti prováděnou poradcem chovu  (Blanka Remsová)

b)  Zrušení povinné bonitace  (Romana Beránková)

c)  Zrušení povinné bonitace a její nahrazení Kartou chovnosti  (Tereza Husová) 

13) Obnovit spolupráci Klubu s webem Cotonlandu v souladu s usnesením členské schůze z roku 2012  (Tereza Husová) – DISKUZE

14)  Zajištění a evidování výsledků dobrovolných DNA profilů psů zařazovaných do chovu  (Ludmila Schaferová) – DISKUZE

15)  Schválení úkolu pro výboru Klubu: Oslovit laboratoře za účelem zvýhodnění ceny DNA profilů pro členy Klubu  (Ludmila Schaferová) – DISKUZE

16) Doplnění povinností poradce chovu: Zajistit označení rodokmenu příslušným hologramem dle aktuální metodiky ČMKU  (Ludmila Schaferová) – DISKUZE

17)  Zavedení finančního zvýhodnění členů Klubu, kteří dobrovolně nechají u svých psů provést DNA profily (Ludmila Schaferová) – DISKUZE