Přednáška paní Vladimíry Tiché

23.11.2019 v 10:00 Na rychtě, Starochodovská 72/5, 149 00 Praha 11

Rádi bychom Vás pozvali na přednášku paní Vladimíry Tiché o tématech Parazitologie, Mechanika pohybu a IVDD (podrobnější program viz níže). Tato přednáška se bude konat před členskou schůzí, konkrétně 23. listopadu od 10.00 v prostorách Kácovské restaurace (Na rychtě, Starochodovská 72/5, 149 00 Praha 11).

Na akci je nutné se přihlásit, a to nejpozději do 5. 11. 2019 na email predseda@klubcoton.cz. Místo pro Vás bude rezervováno po zaplacení účastnického poplatku ve výši 100,- Kč pro členy Klubu, resp. 200,- Kč pro nečleny Klubu na klubový účet: 1023542261/6100, jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo. Poplatek bude využit na úhradu občerstvení.

Přestože je jméno paní Tiché velmi dobře známé, dovolte nám volně citovat část jejího profilu z představení autorů klubu Myslivost:

Vladimíra Tichá vyrůstala po boku domácího mazlíčka, drsnosrstého foxteriéra. Ten pro ni, podle jejích slov, byl inspirací při hledání životního cíle. Kynologii se tedy začala věnovat už v poměrně útlém věku. Vystudovala veterinární školu v Českých Budějovicích a později doplnila vzdělání na ČZU. Celý život se věnuje veterinární praxi. Během svého studia a kariéry měla štěstí na setkání s předními českými odborníky v jí zvoleném oboru a v současnosti k nim rozhodně sama také patří. Se svými psy se účastnila nejrůznějších soutěží. Z její bohaté publikační činnosti uveďme alespoň „Malou školu pro chovatele psů“ nebo „Kynologickou příručku“.

Jedinou podstatnou profesní změnou v její pracovní kariéře byla výměna veterinární ošetřovny za specializovanou laboratoř klinické diagnostiky. Záběr její současné práce je velmi široký. Zahrnuje odvětví parazitologie, bakteriologie, ale i běžná hematologická a biochemická vyšetření krve.

Z přehledu aktivit paní Tiché musíme uvést skutečnost, že je mezinárodní rozhodčí pro posuzování exteriéru psů a přes třicet let pracuje jako hlavní poradce chovu Klubu chovatelů teriérů; externě spolupracuje i s dalšími kluby. Řadu let také vystupuje jako tisková mluvčí Českomoravské kynologické unie, která je střešní organizací celé kynologie v naší republice. 

Publikační činnost Vladimíry Tiché je velmi obsáhlá, zahrnuje stovky odborných článků v řadě kynologických periodik, spolupracuje s internetovým portálem i-Dnes na atlasu psů a připravuje texty pojednávající o historii plemen, jejich povaze, potřebné péči či délce věku, zprostředkovává kontakty na chovatelské kluby.  Z velkých děl autorky nesmíme v žádném případě opomenout velmi známý a populární Atlas plemen loveckých psů, který sestavila společně s manželem, autorem fotografií. Tato kniha byla po právu oceněna udělením Umělecké ceny ČMMJ. 

Těšíme se na sobotní setkání s následujícím programem:

 • PARAZITOLOGIE
  • Paraziti v současném chovu psů v ČR
  • Paraziti zevní a paraziti vnitřní
  • Vzhled parazita, vývoj, čím škodí
  • Léčba
 • MECHANIKA POHYBU
  • Proč nás mechanika pohybu našeho plemene zajímá?
  • Jde o krásu pohybu? Nebo o něco jiného?
  • Co mechaniku psa ovlivňuje? A co na jí hodnotíme?
  • Co je zaúhlení končetin, jejich postavení, délka kroku?
 • IVDD
  • Vedení chovu u plemen s tímto problémem

Přednáška a následná schůze není krátká, proto prosíme tentokrát raději bez pejsků, pokud to není nezbytně nutné. Pokud s sebou svého čtvernožce přece jen vzít potřebujete, prosíme vezměte mu kennelku nebo něco na pohodlný odpočinek.

Poobědvat je možné přímo v restauraci dle jídelního lístku.