Důležité upozornění k výstavě

Vážení vystavovatelé, vážení členové klubu,

Naše klubová výstava, plánovaná na 21. 3. 2020, by se měla uskutečnit, pokud se situace významně nezmění.

Abychom dodrželi maximální počet osob, bude výstava přístupná jen pro vystavovatele a personál. Vzhledem k rizikům zvažte přítomnost dětí a jejich účast v soutěžích.

Dostali jsme jak žádosti o posunutí termínu, tak ty, které jej chtějí dodržet. Vše bude záležet na vývoji situace a pokud by došlo k plošnému zákazu všech akcí, byli bychom výstavu nuceni zrušit třeba i na poslední chvíli. Chápeme, že někteří vnímáte účast na výstavě jako riziko. Proto Vám chceme nabídnout možnost odhlášení, a to do 13. 3. 2020 do 12.00. Pokud tak učiníte, vrátíme vám 70 % výstavního poplatku (dobrá bilance hospodaření nám toto řešení umožňuje, byť není uvedeno v propozicích).

O dalším vývoji vás budeme informovat nejpozději v úterý příštího týdne, stále však platí, že budeme respektovat rozhodnutí bezpečnostní rady státu. Situace se mění ze dne na den a z hodiny na hodinu, proto prosím sledujte pečlivě klubový web a klubový facebook.

Pokud jde o členskou schůzi, bude její konání podřízeno shodnému režimu. Řešení hledáme společně s kandidáty budoucího výboru.

Přejeme v této chvíli všem hlavně a zejména pevné zdraví a děkujeme za pochopení

Ludmila Schaferová, předseda