COTON ROKU – přihlašování

Prosíme všechny členy Klubu, kteří chtějí přihlásit svého pejska/pejsky do soutěže COTON ROKU, o zasílání vyplněné tabulky v původním formátu – nepřevádějte do pdf!
Dále připomínáme, že k přihlášce je potřeba přiložit oskenované nebo ofocené posudky, případně doklady o přiznání titulů – nestačí poslat jen ofocenou zadní stranu průkazu původu.

To vše z důvodu zjednodušení kontroly zapsaných údajů. Výstavní referent Martina Mikulová každou přijatou tabulku kontroluje – nezřídka se totiž stává, že údaje nejsou vyplněny do správných kolonek.

Děkujeme 🙂