Členská schůze

Zveřejněny všechny došlé návrhy bodů programu jednání členské schůze, která se uskuteční dne 25.3. 2023 na Chatě Bramberk
v Lučanech nad Nisou po skončení klubové výstavy.