Členská schůze

Členská schůze Klubu se uskuteční
dne 26. 3. 2022 v Hotelu Amerika ve  Velkém Meziříčí
po skončení Klubové výstavy a následné bonitaci. 

Podněty k jednání členské schůze mohou členové Klubu zasílat na adresu predseda@klubcoton.cz , a to do 25. 2. 2022 do 24:00 hodin.

Program členské schůze a upřesnění času konání schůze bude zveřejněno včas na webových stránkách Klubu. Sledujte NOVINKY!