Kontrola vrhů – pravidla

 1. V Klubu Coton de Tuléar jsou kontroly vrhů povinné (s výjimkou případů uvedených v zápisním řádu).
  Provádí je buď veterinář nebo na vyžádání chovatele poradce chovu či kontrolor vrhu. 
 2. Při kontrole  je pořízen Zápis o kontrole vrhu. V obou případech provedení kontroly (veterinář x Klub) má formulář shodný  obsah, který definuje poradce chovu. 
 3. V případě, že chovatel požaduje provést kontrolu vrhu zástupcem Klubu, informuje o tom poradce chovu vyplněním příslušné kolonky dokumentu Přihláška vrhu
 4. Kontrola vrhu musí být provedena ve stanoveném termínu.
 5. Pokud byla kontrola vrhu provedena veterinářem, zašle vyplněný a potvrzený formulář poradci chovu chovatel. 
  V případě, že provede kontrolu vrhu pověřený zástupce Klubu, zajistí rovněž předání vyplněného formuláře poradci chovu.
 6. Poradce chovu, kontrolor vrhu a ani veterinář nemůže kontrolovat vlastní vrh.
 7. Cestovní výlohy poradce chovu nebo kontrolora vrhu hradí vždy chovatel.
 8. Všechny výše uvedené FORMULÁŘE je možné najít ZDE.
 9. TERMÍNY a další potřebné INFORMACE týkající se kontroly vrhů jsou shrnuty v Postupu pro chov štěňat.
Platnost od 23.11.2019