BONITACE v náhradním termínu

V neděli 7. června 2020 v 10:00 hodin se uskuteční náhradní bonitace psů, které byly v původním termínu 21. 3. 2020 zrušeny z důvodu vládních opatření proti koronaviru.
Předsedou bonitační komise bude paní Naďa Klírová.

Bonitace se mohou zúčastnit se svými psy ti majitelé, kteří byli přihlášeni k bonitacím v původním termínu, i noví zájemci, a to při splnění následujících podmínek:

  • věk bonitovaného psa 12 měsíců a více
  • doložení protokolu o vyšetření PRA a luxace patelly

Takto uchovnění psi a feny mohou být ihned využiti v chovu, ale pouze jedenkrát. Tato možnost zaniká dnem konání řádné klubové výstavy dne 17. 10. 2020.

Pro další využívání v chovu je nezbytné absolvovat alespoň jednu klubovou výstavu s výsledkem výborný nebo velmi dobrý. V opačném případě bude získaná chovnost psa pozastavena do doby splnění této podmínky.

Náhradními bonitacemi se ruší předchozí výjímka z povinné bonitace, tzv. Bonitace v nouzovém režimu, stanovená 26. 4. 2020 výborem Klubu.

Bonitace proběhnou v areálu EDUCAnet Praha, na adrese Praha 4, Roztylská 1/1860 (vchod přes recepci).

Parkování možné v objektu naproti restauraci Spojovna.

Jakékoliv další informace získáte u poradkyně chovu paní Terezy Husové.