Bonitace – úprava přehledu

Pro zlepšení přehlednosti při zobrazování údajů uchovněných psů byla upravena struktura tabulky Bonitace – výsledky.

  1. Přidán sloupec udávající rok narození psa
  2. Psi se řadí v tabulce prioritně podle roku svého narození,
    a to sestupně (na prvních místech tabulky jsou uvedeni ti nejmladší).
    Psi narození ve stejném roce jsou dále řazeni podle abecedy. 
  3. Aktuální souhrnný přehled zbonitovaných psů členů Klubu je možné najít v tabulce Aktivní chovní psi a feny