Body programu členské schůze

V uzavřené části stránek Klubu, v odkazu Členské schůze, byl zveřejněn obsah těch bodů programu členské schůze, které budou předmětem hlasování.

Zprávy jednotlivých členů výboru o činnosti za uplynulé období budou zpřístupněny v zabezpečené části stránek Klubu v den zahájení hlasování, tj. v den původního termínu konání plánovaného zasedání členské schůze.

Hlasování se uskuteční, jak již bylo dříve uvedeno, formou PER ROLLAM, v termínu od 24. 4. 2021 do 9. 5. 2021.

Všichni členové Klubu včas obdrží informační mail s odkazem na formulář, jehož vyplněním vyjádří svůj souhlas či nesouhlas s jednotlivými body programu členské schůze.