Body k jednání členské schůze

Příjem podnětů k programu jednání členské schůze byl ukončen dne 25.2.2022 ve 24:00 hodin.
Všechny navrhované body členů Klubu k zařazení do programu členské schůze byly zveřejněny v sekci Členské schůze.