aa-zkušební

Diskuze k jednotlivým bodům programu:

  1. Návrh Pavlíny
  2.