Poradce chovu

V souladu s bodem 7.3.9. Stanov projednal dne 17. 4. 2016 výbor Klubu Coton de Tuléar odstoupení paní Blanky Remsové z funkce poradce chovu na vlastní žádost. Její funkce tak skončila dnem projednání, tj. 17. 4. 2016.  Po vzájemné dohodě dokončí odstupující poradkyně chovu veškeré záležitosti, které jí byly doručeny do data 15. 5. 2016.

Výbor Klubu Coton de Tuléar dočasně pověřil správou agendy poradce chovu klubu jednoho ze současných kontrolorů vrhu, paní Lenku Kočí. S platností od 15. 5. 2016 bude paní Kočí zajišťovat členům klubu veškeré služby související s činností poradce chovu do doby volby nového poradce, tj. do konání členské schůze klubu v březnu 2017.

Veškeré své požadavky týkající se vystavování krycích listů, přihlášení vrhů, apod. směrujte od 15. 5. 2016 již na zastupující poradkyni chovu paní Lenku Kočí.