Historie klubu

KLUB COTON DE TULEAR, Z. S.

je dobrovolným nezávislým nepolitickým spolkem s vlastní právní subjektivitou, pracujícím podle platných předpisů. Posláním klubu je sdružovat majitele, chovatele a příznivce plemene psa Coton de Tuléar.

Ve své historii prošel hned několika proměnami.

1998

Svou činnost zahájil nejprve jako prozatímní člen Českomoravské kynologické unie (ČMKU) pod číslem 5013. Jako předchůdce současného klubu byl schválen předsednictvem ČMKU dne 4. 9. 1998. Klub tehdy působil ve volném společenství klubů, kterému se říkalo „Spojené kluby“. V té době přijal i nabídku Světové asociace cotonů a stal se jejím členem.

V dubnu následujícího roku, dne 26. 4. 1999, byl na první členské schůzi odhlasován odchod klubu ze společenství Spojené kluby. Klub začal vystupovat samostatně. První akcí samostatného klubu byla Speciální výstava, která se konala dne 19. 6. 1999 v Klatovech.

2001

Jako řádný člen ČMKU byl klub přijat pod číslem 1075 Valnou hromadou ČMKU až v roce 2001.

Hlavní zásluhu za založení klubu a i za jeho vedení až do roku 2011 měla nepochybně bývalá poradkyně chovu paní Michaela Šimůnková.

2011

V roce 2011 byl na členské schůzi v tajných volbách zvolen nový výbor klubu v čele s Mgr. Kateřinou Čermákovou.
Během dvouletého působení se pod jejím vedením podařilo novému výboru především změnit a zaktualizovat klubové předpisy a dát je do souladu s předpisy ČMKU.

2014

V letech 2014 – 2017 spravoval klub čtyřčlenný výbor v čele s předsedkyní Ing. Evou Šalandovou. Během tříletého období se výboru podařilo uvést většinu pravidel stanovených předchozím výborem, především kvalitním zpracováním klubových řádů minulou předsedkyní Katkou Škaroupkovou (Čermákovou), do praxe. V mnoha situacích, které se zdály nepřehledné, se pečlivým nastudováním a dodržováním stávajících řádů vždy našel návod, jak problémy vyřešit.

Ve spolupráci s webmasterem klubových stránek byly vytvořeny a uvedeny do chodu nové webové stránky s takzvaným redakčním systémem, které jsou schopni členové výboru obsluhovat sami bez nutnosti znalosti programování.

Velkým úspěchem bylo jednoznačné navýšení kvality klubových výstav, což se projevilo nejen výrazným nárůstem přihlášených cotonků, ale nyní už i pravidelnou účastí vystavovatelů ze zahraničí. Kvalitní rozhodčí z Dánska, Německa a Slovinska přilákali na naše klubové výstavy vystavovatele i z ostatních zemí Evropy.

Během tří let prošel klub výraznou vnitřní proměnou a stal se více otevřený všem jeho členům. Díky každoročním přátelským setkáním majitelů cotonků, členů i nečlenů klubu, prezentací akcí klubu na klubových stránkách i na facebooku se podařilo zvýšit obecnou informovanost o plemeni Coton de Tuléar.

2017

Na členské schůzi dne 11. 3. 2017 byl v tajných volbách zvolen nový výbor klubu Coton de Tuléar v čele s předsedkyní Ludmilou Schaferovou.