Kárné řízení – usnesení

Kárný orgán – Výbor Klubu Coton de Tuléar přijal dne 26. 9. 2015

usnesení o zastavení kárného řízení s chovatelkou Romanou Beránkovou

majitelkou chovatelské stanice Z Jizerského Pekla, bytem Zahradní 307, 252 66 Libčice nad Vltavou. Více