Návrh programu členská schůze 2019

Na stránce Členské schůze najdete návrh programu letošní členské schůze. Tento program je průběžně doplňován podávanými návrhy. Nejpozději do 23. 8. 2019 můžete zasílat podněty k programu jednání členské schůze na adresu predseda@klubcoton.cz.

Konečný program jednání členské schůze bude zveřejněn na klubových stránkách nejpozději dne 7. 9. 2019, zároveň budou všem aktuálním členům klubu zaslány tyto informace mailem.