Zdravotní testy

Plemeno Coton de Tuléar se všeobecně řadí mezi plemena, která nejsou větší měrou zatížena závažnými genetickými onemocněními. Sledování zdraví jedinců chovaných v České Republice je nedílnou součástí zvyšování kvality chovu v rámci klubu. Proto je i v zápisním řádu klubu Coton de Tuléar následující ustanovení:

Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba především respektující zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví). Čistokrevný pes je dědičně zdravý, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, nikoli však dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. V tomto ohledu se musí dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů. Do chovu nejsou připuštěni zejména psi a feny, kteří mají dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje.

 

 

Povinná zdravotní vyšetření 

 

 

1) LUXACE PATELLY

S platností od 1. 1. 2002 je povinností majitele jedince plemene Coton de Tuléar předložit při bonitaci „Protokol o vyšetření zvířete na luxaci patelly (čéšky)“. Bez tohoto vyšetření nemůže být jedinec plemene Coton de Tuléar zařazen do chovu.

Výsledky hodnocení luxací čéšek 1/1, 0/1, 1/0  neznamenají omezení v chovnosti.

Seznam veterinárních lékařů, kteří jsou specialisty v oboru posuzovatelů luxací pately můžete najít na internetových stránkách Komory veterinárních lékařů ČR. Náš klub doporučuje vyšetření  u MVDr. Jiřího Beránka, veterinární klinika – specializované pracoviště pro choroby oční, Husova 477, 530 09 Pardubice, tel. 466 262 914 nebo 603 272 796. Dr.Beránek dojíždí i na další veterinární kliniky, v Praze se můžete u něj objednat na: Veterinární klinice pro malá zvířata, Kolmá 12, Praha 9, tel. 284 81 0471.

více o Luxaci patelly

 

 

2) OFTALMOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ NA PRA

Na základě rozhodnutí členské schůze, která se konala dne 26. 8. 2006, bylo dle návrhu poradkyně chovu rozhodnuto o povinném oftalmologickém vyšetření na PRA.

Toto vyšetření provádí pan MVDr. Jiří Beránek (kontakty výše) a další specialisté dle seznamu. ZDE

Potvrzení o vyšetření na PRA se odevzdává při bonitaci. Opakuje se ve 3 letech (na základě rozhodnutí členské schůze ze dne  15. 9. 2018) a 7 letech věku jedince s tím, že pokud by byl některý jedinec vyšetřen jako PRA pozitivní, může poradce chovu nařídit okamžité vyšetření jeho rodičů.

Více o PRA

 

Dobrovolné testy:

BANDEROVA NEONATÁLNÍ ATAXIE – DNA test
CMR2 – Multifokální retinopatie – DNA test
Primární hyperoxalurie typ I (PH I) – DNA test
BAER test na hluchotu

Možné výsledky DNA testů:

Zdravý jedinec
N/N – negativní
N/P – přenašeč

Nemocný jedinec
P/P – pozitivní